OPMET data - vysvětlivky

Operativní meteorologická data (OPMET) pro zobrazení dodává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který zajišťuje výběr relevantních platných dat dle předpisu L-3. OPMET data jsou obnovována vždy, když jsou k dispozici čerstvá data příslušného typu.

Titulní stránka zobrazení poskytuje v horní řadě výběr formou tlačítek:
SIGMET, VÝSTRAHA: Informace SIGMET/AIRMET jsou vydávány v angličtině ve zkrácené otevřené řeči v případě očekávaného a/nebo pozorovaného výskytu nebezpečných jevů v příslušném FIRu (resp. skupině FIRů). Období platnosti je max. 4 hod. Výstrahy pro letiště v rámci FIR Praha se vydávají v angličtině, výstrahy pro FIR Praha v češtině. Informace SIGMET a výstrahy jsou zobrazeny pouze po dobu platnosti, příslušné tlačítko je pak aktivní [červený text, vysvícení tlačítka]
METAR Praha = Tabulka dekódované zprávy METAR/SPECI LKPR je generována při každém příchodu zprávy METAR LKPR (obvykle cca v HH+03', HH+33') a nahodile v případě zvláštní zprávy SPECI LKPR.
Area forecast = Oblastní předpověď pro LKAA je vydávána v češtině v otevřené řeči 4x denně (0315, 0915, 1515, 2115 UTC), s platností vždy na 9 hodin.
GAMET = oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách (do FL100) pro jednotlivé FIRy je vydávána v angličtině ve zkrácené otevřené řeči 4x denně, s platností na 6 hodin.
METAR table = Tabelární zpracování dekódovaných aktuálních zpráv METAR/SPECI pro letiště v LKAA. Tabulka je vydávána pravidelně v HH+07', HH+17', HH+37', HH+47' UTC.
SYNOP table = Tabelární zpracování dekódovaných aktuálních zpráv SYNOP z meteorologických stanic na území ČR. Tabulka je vydávána pravidelně vždy v HH+20'.

Mapa umožňuje výběr souhrnu OPMET dat pro jednotlivá letiště ve FIR Praha a blízkém okolí: výpis všech aktuálních zpráv METAR/SPECI, předpovědí TAF a výstrah pro letiště. Při každé změně (nová zpráva, oprava, skončení platnosti výstrahy atd.) je výpis aktualizován. Výběr je prováděn kliknutím do příslušného kroužku letiště, nejnovější zpráva METAR/SPECI je dostupná také formou tooltipu při najetí myší.

Barva kroužku značí dostupnost dat:
zelená: běžný stav, jako poslední byla vydána pravidelná zpráva METAR
fialová: jako poslední byla vydána zvláštní zpráva SPECI
šedá: neaktivní, nejsou k dispozici žádná platná OPMET data

Výpisy OPMET dat pro jednotlivá letiště obsahují v hlavičce dokumentu (zobrazené na horní liště okna webového prohlížeče) základní identifikaci:

Vlastní obsah přehledů OPMET dat pro jednotlivá letiště je tvořen jako tabulka, kde každá zpráva je uvozena modrým identifikačním řádkem (zleva):

Dále následuje vlastní text zprávy. U pravidelných zpráv (METAR, TAF) je na řádku se šedým podbarvením zobrazena vždy poslední platná zpráva daného typu. U nahodilých zpráv (SPECI, SIGMET, WARNING) se zobrazují všechny aktuální zprávy, ve formě řádků na světle fialovém podbarvení. Aktuálnost dat je zajišťována ČHMÚ. Pokud nejsou k dispozici žádná platná data ani z předcházejícího časového termínu, v modrém řádku je pro příslušnou zprávu uvedeno „Not available“ (bez časové skupiny), resp. NIL (s časovou skupinou).


Zpět